Posts in Category: Outdoor

ข้อดีของการเที่ยวแบบ backpack

การท่องเที่ยวมีอยู่หลายรูปแบบ ทั้งแบบไปเป็นทัวร์ แบบหมู่คณะ เข้าพักตามโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน การท่องเที่ยวแบบนี้จะทำให้รู้สึกสนุกและผ่อนคลาย แต่ยังมีการท่องเที่ยวอีกแบหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมไม่น้อย การท่องเที่ยวที่ว่า คือ การท่องเที่ยวแบบ backpack

            การเที่ยวแบบ backpack คือ การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายอย่างประหยัด ซึ่งการเที่ยวแบบนี้นักท่องเที่ยวจะเดินด้วยเท้าและอาศัยรถโดยสารสาธารณะของพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งลักษณะเด่นของการเที่ยวแบบนี้คือ นักท่องเที่ยวจะต้องแบกเป้ใบใหญ่ที่ขนสัมภาระประจำตัวสะพายหลัง ซึ่งข้อดีของการท่องเที่ยวแบบนี้คือ

1.ประหยัด        

            การท่องเที่ยวแบบนี้จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มาก เพราะไม่เสียค่าบริการรถเช่าหรือรถรับส่งที่เหมาจ่ายมาในราคาสูงเพื่ออำนวยความสะดวก แต่จะเดินทางด้วยเท้า โบกอาศัยรถที่ผ่านไปมาหรือโดยสารรถสาธารณะประจำท้องถิ่นที่ให้บริการอยู่ทั่วไป ซึ่งราคาค่าบริการจะถูกหรือบางครั้งไม่เสียเงิน สำหรับที่พักก็เลือกพักในโรงแรมหรือห้องเช่าราคาถูก กินอาหารทั่วไป ดังนั้นการท่องเที่ยวแบบ backpack จึงเป็นการท่องเที่ยวที่ประหยัดมาก

2.ประสบการณ์ใหม่

            การเที่ยวแบบนี้จะได้พบกับผู้คนหลากหลาย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ได้สัมผัสกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัว จึงเป็นการสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศในอีกมุมหนึ่งที่ได้ลงลึกถึงความเป็นตัวตนของประเทศนั้นจริง ๆ

3.ฝึกความอดทน

            การเดินทางไม่ได้นั่งอยู่ในห้องแอร์ แต่จะต้องเดินทางในอากาศที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่แท้จริง บางครั้งต้องเดินติดต่อกันเป็นเวลานานกว่าจะมีรถผ่านมาและรับขึ้นไปด้วย ทั้งอาหารการกินที่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นที่ผ่านไป ไม่สามารถเลือกกินแต่อาหารที่เคยกินได้ ดังนั้นการเดินทางแบบ backpack จึงฝึกความอดทนที่ดีมาก เพราะหากทนไม่ได้ก็จะต้องกลับบ้าน ไม่สามารถเที่ยวต่อไปได้

4.ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

            ในการเดินทางนักท่องเที่ยวไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น ดังนั้นในการเดินทางหากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น นักท่องเที่ยวจะต้องรีบตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว จึงเป็นการฝึกการแก้ไขปัญหาที่ดีให้กับตนเอง โดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงหรือพ่อแม่คอยช่วยเหลือ

ทราบข้อดีของการเดินทางท่องเที่ยวแบบ backpack กันแล้ว สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะเที่ยวแบบนี้ดีหรือไม่ อย่ารอช้าตัดสินใจเตรียมกระเป๋าแล้วออกเดินทางกัน แล้วคุณจะรู้ว่าโลกที่คุณกว่ากว้างยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมาก และความลำบาก ปัญหาและประสบการณ์ที่พบจากการเดินทางจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นจากการท่องเที่ยวแบบ backpack